حتما در گوشه سایت ها چشم شما به علامت +۱ گوگل خورده است. این امتیازی هست که کاربران گوگل به وب سایت شما میدهند و تاثیر غیر مستقیم خیلی زیادی بر روی سئو وب سایت شما و جایگاه شما درگوگل دارد. ما در زود لایک این سرویس را برای وب مستران عزیز فراهم کرده ایم که به راحتی بتوانند لایک های گوگل وب سایت خود را تا مرز ۱۰ هزارنفر افزایش دهند و به جایگاه خود را درگوگل ارتقا بدهند و از رقبای خود پیشی بگیریند.

۱۰۰

لایک +۱ گوگل برای سایت

 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • بدون نیاز به پسورد
 • تحویل ۱۲ ساعت
 • قیمت : ۲۵ هزارتومان

۱۰۰۰

لایک +۱ گوگل برای سایت

 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • بدون نیاز به پسورد
 • تحویل ۳۶ ساعت
 • قیمت : ۱۶۰ هزارتومان

۱۰۰۰۰

لایک +۱ گوگل برای سایت

 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • بدون نیاز به پسورد
 • تحویل ۷۰ ساعت
 • قیمت : ۱.۲ میلیون تومان